Skip to main content
Public Health

Projekty

Inovační projekty na podporu rozvoje v oblasti zdraví mohou čerpat finanční prostředky z programu pro zdraví v rámci provádění související strategie EU.

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele zveřejňuje od roku 2005 výzvy k předkládání návrhů na projekty, vypisuje granty, pořádá konference a buduje vztahy se subjekty, které těchto prostředků využívají.

Evropská komise rovněž obdržela od Evropského parlamentu dodatečné finanční prostředky na projekt v oblasti očkování: Projekt na zvyšování povědomí, komunikace a důvěry pacientů i odborníků (VAC-PACT)