Siirry pääsisältöön
Public Health

Yleistä

Alkoholiin liittyvät haitat ovat EU:ssa merkittävä rasite kansanterveydelle. Ne ovat syynä yli 7 prosenttiin kaikista terveysongelmista ja ennenaikaisista kuolemantapauksista. Alkoholin kohtuukäyttökin lisää pitkällä aikavälillä sydän- ja maksasairauksien sekä erilaisten syöpien riskiä, ja runsas säännöllinen käyttö voi aiheuttaa riippuvuutta.

EU-mailla on päävastuu kansallisesta alkoholipolitiikasta. EU-maiden tueksi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä laadittiin vuonna 2006 EU:n alkoholistrategia. Strategian täytäntöönpanoa on arvioitu kahteen otteeseen (EU:n alkoholistrategian arviointi 2009, EU:n alkoholistrategian arviointi 2013).

Alkoholinkäytön ja sen aiheuttamien haittojen kehityksen seuraamista varten on perustettu EU:n alkoholi- ja terveystietojärjestelmä (EUSAH). Sitä ylläpitävät yhteistyössä Euroopan komissio ja Maailman terveysjärjestö (WHO) EU:n terveysalan toimintaohjelman puitteissa. EU ja WHO laativat säännöllisesti myös maakohtaisia katsauksia EU-maiden tilanteesta.

EU-tason koordinointi

Kansallista alkoholipolitiikkaa ja alkoholihaittojen ehkäisytoimia käsittelevä komitea (CNAPA) tukee EU-maiden välistä yhteistyötä ja koordinointia sekä edistää alan politiikan kehittämistä.

Kansallista alkoholipolitiikkaa käsittelevä komitea (CNAPA)

CNAPA-komitean jäseninä on EU-maiden edustajia, ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa Luxemburgissa. Komitean tärkeimpinä tavoitteina on levittää hyviä käytäntöjä ja yhtenäistää EU-maiden alkoholipolitiikkaa.

Tukitoimet

Komission terveysalan toimintaohjelmasta rahoitetaan alkoholihaittojen torjuntaan liittyviä hankkeita ja aloitteita. Esimerkiksi vuosina 2014–2016 toteutettiin yhteinen toimi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämiseksi (RARHA), jolla tuettiin EU-maita alkoholihaittojen ehkäisyssä.