Skip to main content
Public Health

Hankkeet

Innovatiiviset hankkeet, joilla kehitetään EU:n ja jäsenmaiden valmiuksia torjua terveysuhkia, voivat saada EU-rahoitusta terveysalan toimintaohjelmasta . Tällaisilla hankkeilla toteutetaan EU:n terveysstrategiaa .

Vuodesta 2005 kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto on hallinnoinut terveysalan toimintaohjelman hanke-ehdotuspyyntöjä, vastannut apurahoista ja konferenssien järjestämisestä sekä hoitanut suhteita tuensaajiin.

EU:n kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto järjesti marraskuussa 2013 työpajan, jossa jaettiin riippuvuutta ehkäisevistä hankkeista koottuja hyviä toimintatapoja.