Direct la conținutul principal
Public Health

Prezentare generală

Produsele biocide sunt utilizate pentru a combate organismele nedorite, care dăunează sănătății umane și animale ori mediului sau care pot afecta activitățile umane. Aceste organisme includ dăunători (șoareci, șobolani, insecte etc.) și microorganisme (bacterii, virusuri, mucegaiuri etc.).

Produsele biocide includ, printre altele:

  • insecticidele (cu excepția celor utilizate în scop fitosanitar care sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1107/2009)
  • insectifugele
  • dezinfectanții
  • conservanții pentru materiale precum lemnul, materialele plastice și fibrele
  • vopselele antivegetative care protejează carenele navelor.

Acestea joacă un rol important în viața de zi cu zi a cetățenilor UE, contribuind, de exemplu, la protecția împotriva:

  • bolilor infecțioase (malaria, febra dengue, chikungunya etc.)
  • bolilor cu transmitere prin alimente (salmoneloza, listerioză etc.)
  • infecțiilor intraspitalicești.

De asemenea, acestea sunt utilizate pe scară largă în diverse materiale cum ar fi materialele plastice, vopselele, materialele textile sau lemnul pentru a le proteja împotriva degradărilor cauzate de microbi, ciuperci sau insecte.

Cu toate acestea, din cauza proprietăților lor intrinsece, produsele biocide pot prezenta riscuri pentru oameni, animale și mediu. Ca urmare, UE a instituit reguli și proceduri stricte pentru a reduce la minimum aceste riscuri.

Stabilirea unui cadru pentru a limita riscurile

UE oferă un cadru la nivelul Uniunii și norme armonizate între țările UE pentru a se asigura că riscurile sunt evaluate în mod corespunzător înainte ca produsele biocide să fie introduse pe piață. Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) oferă asistență tehnică și științifică pentru a sprijini Comisia Europeană și statele membre ale UE în punerea în aplicare a diferitelor proceduri prevăzute în regulament.

Substanțe active

Înainte ca substanțele active să poată fi utilizate în produsele biocide, ele trebuie să fie evaluate și aprobate pentru o astfel de utilizare la nivelul UE.

Produse biocide

Pentru a putea fi introdus pe piață, un produs trebuie să fie sigur pentru sănătatea umană, sănătatea animală și mediu. De asemenea, trebuie să se demonstreze că produsul este eficace pentru utilizările prevăzute.

Articole tratate

Regulamentul conține dispoziții care se aplică nu numai produselor biocide, ci și articolelor și amestecurilor care au fost tratate cu un produs biocid sau în care a fost încorporat un astfel de produs.