Direct la conținutul principal
Public Health

Aprobarea substanțelor active

Evaluarea substanțelor active, înainte de a fi autorizate pentru utilizare în produsele biocide, este efectuată de un stat membru al UE, fiind urmată de o evaluare inter pares care implică toate țările UE și este coordonată de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA). Această evaluare inter pares se realizează în cadrul Comitetului pentru produse biocide (BPC). ECHA emite un aviz către Comisie în care indică dacă o substanță activă poate fi aprobată sau nu.

Pe baza concluziilor la care a ajuns, Comisia decide dacă aprobă sau nu utilizarea substanței active în produse biocide. Atunci când este necesar pentru a proteja sănătatea umană, sănătatea animală sau mediul, o aprobare poate include anumite condiții pentru a garanta că riscurile identificate sunt abordate în mod corespunzător în timpul procedurii de autorizare a produsului.

Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită

Regulamentul conține criterii pentru a elimina treptat utilizarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită și pentru a garanta că, în timp, sunt utilizate alternative mai bune.

Este vorba despre substanțe:

  • clasificate drept cancerigene, categoria 1A sau 1B
  • clasificate drept mutagene, categoria 1A sau 1B
  • clasificate drept toxice pentru reproducere, categoria 1A sau 1B
  • care sunt persistente, bioacumulabile și toxice
  • care sunt foarte persistente și foarte bioacumulative
  • perturbatori endocrini.

A fost instituit un program de revizuire pentru a examina substanțele active care se aflau deja pe piață în 1998, când a fost adoptat primul act legislativ al UE privind produsele biocide.

Decizii de neaprobare

Atunci când o substanță nu este aprobată în cadrul programului de reexaminare, produsele biocide care conțin această substanță activă sunt de obicei scoase de pe piață în termen de 12 luni, cu excepția cazului în care se prevede altfel de către autoritățile naționale.

Lista UE a substanțelor active aprobate

Lista substanțelor active aprobate este disponibilă pe site-ul ECHA și este actualizată periodic.

Informații pe aceeași temă