Skip to main content
Public Health

Articolele tratate

Regulamentul conține dispoziții care se aplică atât produselor biocide, cât și amestecurilor sau articolelor (care se încadrează în definiția unui „articol tratat”) care au fost tratate cu un produs biocid sau care încorporează un astfel de produs.

În special, amestecul sau articolele pot fi tratate numai cu substanțe active care au fost aprobate în UE în acest scop. Aceasta este o modificare semnificativă față de schema anterioară, unde amestecurile sau articolele importate din țări din afara UE puteau fi tratate cu substanțe active care nu erau autorizate în UE.

Etichetarea articolelor tratate și informațiile aferente

Regulamentul le impune producătorilor și importatorilor de articole tratate să le eticheteze atunci când:

  • se face o mențiune potrivit căreia articolul tratat are proprietăți biocide sau
  • substanța activă utilizată pentru tratarea articolului a fost aprobată sub rezerva anumitor dispoziții privind etichetarea pentru a proteja sănătatea umană și animală și mediul.

Etichetarea este, de asemenea, necesară atunci când trebuie asigurată protecția oamenilor, a animalelor și a mediului împotriva riscurilor legate de tratarea cu biocide.

Regulamentul le permite consumatorilor să solicite informații din partea furnizorului privind tratarea cu biocide a articolului. Aceste informații trebuie să fie furnizate în termen de 45 de zile, gratuit.

Măsuri tranzitorii

Textul prevede o serie de măsuri tranzitorii pentru facilitarea trecerii dinspre sistemul directivei la cel al prezentului regulament, pentru a introduce ECHA în cadrul de reglementare al produselor biocide și pentru a salvgarda toate drepturilor dobândite în temeiul directivei.