Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Apžvalga

ES piliečiai turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas bet kurioje ES šalyje ir teisę į tai, kad tokių užsienyje jiems suteiktų paslaugų išlaidas kompensuotų jų šalis.

Direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas nustatomos sąlygos, kuriomis pacientas gali vykti į kitą ES šalį pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis ir kuriomis jis gali gauti išlaidų kompensaciją. Ji apima sveikatos priežiūros išlaidas, taip pat vaistų ir medicinos prietaisų receptų išrašymą bei išdavimą.

Pagrindiniai elementai

Kadangi sveikatos priežiūros politika ir sistemos tampa vis labiau tarpusavyje susijusios, priėmus direktyvą lengviau:

  • gauti informacijos apie galimas sveikatos priežiūros paslaugas kitose Europos šalyse,
  • pasinaudoti alternatyviomis sveikatos priežiūros galimybėmis ir (arba) specializuotu gydymu užsienyje.

Nuostatomis užtikrinama tinkama sveikatos priežiūros sistemų tvarumo ir pacientų teisių gydytis užsienyje garantijų pusiausvyra.

Direktyva:

  • sukuriamas nacionalinių kontaktinių centrų, kurių paskirtis – teikti aiškią ir tikslią informaciją apie tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, tinklas,
  • sukuriamos minimalaus į receptą, kuris išrašytas vienoje ES šalyje, o pateikiamas kitoje šalyje, (užsienyje išrašytą receptą) įtrauktinų elementų sąrašo ES taisyklės,
  • raginama toliau plėtoti Europos referencijos centrų tinklus, kuriuose sutelkiamos medicinos ekspertinės žinios, kuriuose ES šalys plačiau bendradarbiauja ir kurie suteikia daugiau naudos sveikatos technologijų vertinimo ir e. sveikatos srityse.
newsletter_203_infograph.jpg

Direktyvos stebėsena

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros ekspertų grupė

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros ekspertų grupę sudaro visų ES šalių sveikatos priežiūros srities atstovai. Ji padeda Europos Komisijai direktyvos įgyvendinimo klausimais – pataria Komisijai ir teikia ekspertines žinias. Nacionalinėms valdžios institucijoms suteikiama galimybė dalytis savo direktyvos taikymo patirtimi.

Dalykai, kuriuos reikėtų sužinoti prieš išvykstant

  • Sveikatos priežiūros paslaugų, kurios jums bus suteiktos, ir bet kokios kompensacijos, į kurią turite teisę, sąlygos
  • Jūsų teisės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES šalyje
  • Nacionalinis kontaktinis centras jūsų šalyje
  • Gydymo kokybė ir sauga
  • Skundų teikimo procedūros, jei kiltų problemų

Susijusi informacija

 

cbhc_25102013_2.jpg