Gå til hovedindholdet
Public Health

EU-borgerne har ret til sundhedsydelser i ethvert EU-land og til godtgørelse fra deres hjemland af udgifterne til behandlingen i udlandet.

Direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser angiver de betingelser, der gælder for at få behandling i et andet EU-land og for at få refunderet udgifterne. Direktivet omfatter udgifterne både til sundhedspleje, til recepter og til lægemidler og medicinsk udstyr.

Hovedelementer

Fordi sundhedspolitikker og -systemer hænger mere og mere sammen, gør direktivet om patientrettigheder det lettere at få adgang til:

  • information om, hvilke sundhedsydelser der er tilgængelige i andre europæiske lande
  • alternative muligheder for sundhedspleje og/eller specialiseret behandling i udlandet.

Bestemmelserne i direktivet sikrer den rette balance mellem at bevare bæredygtigheden i sundhedssystemerne og beskytte patienters ret til at søge behandling uden for hjemlandet.

Med direktivet om patientrettigheder

  • oprettes der et netværk af nationale kontaktpunkter, der skal give klar og præcis information om grænseoverskridende sundhedsydelser
  • indføres der EU-regler om en liste over obligatoriske elementer i recepter, der medtages fra ét EU-land til et andet (grænseoverskridende recepter)
  • tilskyndes der til videreudvikling af de europæiske netværk af referencecentre inden for lægefaglig ekspertise og udvidelse af samarbejdet mellem EU-landene på områderne medicinsk teknologivurdering og e-sundhed.
newsletter_203_infograph.jpg

Overvågning af direktivet

Ekspertgruppen for grænseoverskridende sundhedsydelser

Ekspertgruppen for grænseoverskridende sundhedsydelser består af sundhedsplejerepræsentanter fra alle EU-landene, der bistår Kommissionen med gennemførelsen af direktivet. Gruppen rådgiver Kommissionen og udgør for de nationale myndigheder et forum, hvor de kan udveksle erfaringer med direktivet.

Det bør du kende til, inden du rejser:

  • vilkårene for både den behandling, du skal modtage, og den godtgørelse, du eventuelt er berettiget til
  • dine rettigheder, når du benytter sundhedsydelser i et andet EU-land
  • det nationale kontaktpunkt i dit eget land
  • kvaliteten af og sikkerheden ved behandlingen
  • klagemulighederne, hvis noget går galt

Se også

 

cbhc_25102013_2.jpg