Direct naar de inhoud
Public Health

Overzicht

EU-burgers hebben recht op gezondheidszorg in elk EU-land en op de terugbetaling van de kosten daarvan door hun eigen land.

Richtlijn 2011/24/EU over de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg bepaalt onder welke voorwaarden een patiënt voor medische zorg naar een ander EU-land mag gaan, en of die zorg wordt vergoed. Het gaat daarbij over kosten, voorschriften, geneesmiddelen en medische apparaten.

Belangrijkste aspecten

De EU-landen stemmen hun zorgbeleid en zorgstelsels onderling steeds meer op elkaar af. De richtlijn maakt het makkelijker om:

  • informatie te krijgen over de beschikbare zorg in andere Europese landen
  • alternatieve en/of gespecialiseerde behandelingen in het buitenland te vinden.

De regels zorgen voor een goede balans tussen de houdbaarheid van de zorgstelsels en het recht van patiënten om zich in het buitenland te laten behandelen.

De richtlijn:

  • heeft gezorgd voor een netwerk van nationale contactpunten die duidelijke, precieze informatie moeten verstrekken over gezondheidszorg in een ander EU-land
  • heeft bepaald welke elementen minimaal op een medisch voorschrift of recept moeten staan als een patiënt het voorschrift wil meenemen naar een ander EU-land (een internationaal recept)
  • stimuleert de verdere ontwikkeling van Europese referentienetwerken van medische expertise, die de samenwerking tussen EU-landen verdiepen en de evaluatie van gezondheidstechnologie en e-gezondheidszorg bevorderen.
newsletter_203_infograph.jpg

Follow-up van de richtlijn

Deskundigengroep zorg in het buitenland

De Deskundigengroep zorg in het buitenland, waarin vertegenwoordigers uit de zorgsector uit alle EU-landen zetelen, helpt de Europese Commissie bij de uitvoering van de richtlijn. De groep geeft de Commissie deskundig advies, en de nationale instanties een forum om hun ervaringen met de richtlijn uit te wisselen.

Wat u moet weten voor u vertrekt

  • Wat zijn de voorwaarden voor de zorg die u gaat krijgen? Hebt u recht op een vergoeding?
  • Hebt u recht op zorg in een ander EU-land?
  • Wat is het nationaal contactpunt in uw land?
  • Hoe goed en veilig is de behandeling?
  • Waar kunt u klagen als er iets misgaat?

Zie ook:

 

cbhc_25102013_2.jpg