Gå direkt till innehållet
Public Health

Översikt

Hormonstörande ämnen är kemikalier som i vissa fall kan påverka hormonsystemet hos människor och djur. Att studera hormonstörningar är ett ganska nytt sätt att bedöma kemikaliers toxicitet. På senare år har forskare och myndigheter i hela världen diskuterat hur ämnena kan begränsas. Det har gjorts stora framsteg både inom EU och internationellt.

Bakgrund

Antagna kriterier

Kriterierna för biocidprodukter började tillämpas den 7 juni 2018.

Kriterierna för växtskyddsmedel har publicerats och börjar tillämpas den 10 november 2018.

Läs mer