Skip to main content
Public Health

Painopistealueet – terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arviointi

Terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arvioinnin asiantuntijaryhmä tarkastelee vuosittain eri painopistealueita, joiden valinta perustuu niiden strategiseen tärkeyteen tai vaikuttavuuteen.

Toimintaohjelma 2019

Vuosina 2019–2020 asiantuntijaryhmä keskittyi sellaisten välineiden ja menetelmien kehittämiseen, joilla voidaan arvioida terveysjärjestelmien resilienssiä. Raportissa on teoreettinen katsaus resilienssin käsitteestä ja sen soveltamisesta terveysjärjestelmiin, yhteenveto Euroopan maiden kokemuksista terveysjärjestelmien resilienssin arvioinnissa sekä analyysi resilienssiä vahvistavista strategioista ja arvioinnin muista ulottuvuuksista.
Asiantuntijaryhmä esitteli näiden kolmen osatekijän pohjalta Euroopan maiden pohdittavaksi joukon vaihtoehtoisia lyhyen aikavälin toimia terveysjärjestelmien resilienssin arviointimenetelmien laadun parantamiseen.

Toimintaohjelma 2018

Vuonna 2018 asiantuntijaryhmä tarkasteli välineitä ja menetelmiä, joilla arvioidaan ja mitataan terveydenhuollon tehokkuutta Euroopassa. Tulokset on koottu raporttiin, jossa esitellään tehokkuuden teoreettisia avainkäsitteitä, analysoidaan Euroopan maiden kokemuksia ja keskustellaan tavoista, joilla tehokkuuden arviointi- ja mittausmenetelmiä voitaisiin kehittää, jotta niistä olisi entistä enemmän hyötyä terveydenhuollon hallinnolle ja päätöksentekijöille.

Toimintaohjelma 2017

Vuonna 2017 painopisteenä oli määrittää käytännöllisiä ja tehokkaita tapoja, joilla voidaan arvioida perusterveydenhuollon järjestelmien suorituskykyä. Asiantuntijaryhmä keräsi tietoa perusterveydenhuollon arviointiin eri EU-maissa käytetyistä menetelmistä. Se toimi myös yhteistyössä tehokkaita terveysinvestointeja käsittelevän asiantuntijapaneelin kanssa innovatiivisten arviointimenetelmien tutkimiseksi. Yhdessä Euroopan terveysjärjestelmien ja -politiikkojen seurantakeskuksen kanssa se on pyrkinyt muokkaamaan arviointimenetelmien pohjalta tuloksellisia toimintapolitiikkoja.

Toimintaohjelma 2016

Vuonna 2016 asiantuntijaryhmä tarkasteli integroitujenhoitojärjestelmien arviointia. Se analysoi ensin tekijöitä, jotka helpottavat integroitujen hoitojärjestelmien tuloksellista suunnittelua ja toteutusta. Raportissaan ryhmä esitti harkittavaksi erilaisia indikaattoreita ja hyviä käytäntöjä ja antoi neuvoja sudenkuoppien välttämiseen.

Toimintaohjelma 2015

Vuonna 2015 asiantuntijaryhmä tarkasteli hoidon laadun arviointia. Tulokset koottiin raporttiin, jossa esitellään eri maiden hyviä käytäntöjä ja esitetään toimintaa koskevia päätelmiä, joita poliittiset päätöksentekijät voivat hyödyntää hoidon laadun arviointijärjestelmän perustamisessa, ylläpitämisessä ja arvioinnissa.