Skip to main content
Public Health

Domenii prioritare în materie de evaluare a eficacității sistemelor de sănătate

În analiza sa, Grupul de experți pune în fiecare an accent pe un domeniu prioritar diferit, în funcție de domeniile identificate ca având o importanță strategică sau care ar putea avea cel mai mare impact.

Programul de acțiune 2019

În 2019-2020, grupul de experți s-a axat pe identificarea instrumentelor și metodelor de evaluare a rezilienței sistemelor de sănătate. Raportul include o prezentare teoretică a conceptului de reziliență aplicat sistemelor de sănătate, o sinteză a experiențelor țărilor europene în ceea ce privește evaluarea rezilienței sistemelor de sănătate, precum și o analiză a strategiilor de consolidare a rezilienței și a dimensiunilor conexe pentru evaluare.
Pe baza acestor trei elemente, grupul de experți prezintă o serie de opțiuni pe care țările europene le pot lua în considerare pe termen scurt pentru a îmbunătăți calitatea metodelor lor prospective de evaluare a rezilienței sistemului de sănătate.

Programul de acțiune 2018

În 2018, grupul de experți a analizat instrumentele și metodologiile de măsurare și evaluare a eficienței sistemelor de sănătate din Europa. Concluziile sale sunt incluse într-un raport care prezintă o imagine de ansamblu asupra conceptelor teoretice cheie privind eficiența, o analiză a experiențelor țărilor europene și o dezbatere asupra câtorva dintre modalitățile prin care metodologiile de măsurare și de evaluare a eficienței pot să se dezvolte și să devină din ce în ce mai utile pentru managerii din sectorul sanitar și pentru factorii de decizie.

Programul de acțiune 2017

În 2017 prioritatea a fost identificarea unor mijloace practice și eficiente de evaluare a sistemelor de asistență medicală primară. Grupul a colectat probe privind metodele de evaluare a asistenței medicale primare utilizate de țările europene. Acesta colaborează cu Grupul de experți în modalități eficiente de a investi în sănătate, pentru a explora noi metode de evaluare. Împreună cu Observatorul european pentru sisteme și politici de sănătate, Grupul a dorit să transpună metodele bune de evaluare în politici eficiente.

Programul de acțiune 2016

În 2016, Grupul a examinat evaluarea sistemelor de îngrijiriintegrate, analizând inițial factorii care facilitează elaborarea și punerea în aplicare eficace a unor cadre de îngrijiri integrate. În raportul său, Grupul menționează și indicatori și bune practici de luat în considerare, precum și greșelile de evitat.

Programul de acțiune 2015

În 2015, Grupul s-a concentrat pe evaluarea calității îngrijirilor. Concluziile sale au fost incluse într-un raport care detaliază cele mai bune practici din mai multe țări. Raportul mai conține concluzii operaționale pentru factorii de decizie cu privire la crearea și evaluarea unui sistem de evaluare a calității îngrijirilor.