Skip to main content
Public Health

Oqsma ta’ prijorità għall-HSPA

Il-Grupp ta’ Esperti dwar il-Valutazzjoni tal-Prestazzjoni tas-Sistemi tas-Saħħa kull sena jiffoka l-analiżi tiegħu fuq qasam ta’ prijorità differenti abbażi ta’ oqsma identifikati bħala strateġikament rilevanti, jew bil-potenzjal għall-aktar impatt.

Programm ta’ Azzjoni 2019

Fl-2019/2020, il-Grupp ta’ Esperti ffoka fuq l-identifikazzjoni ta’ għodod u metodi għall-valutazzjoni tar-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa. Ir-rapport jinkludi ħarsa ġenerali teoretika tal-kunċett ta’ reżiljenza applikat għas-sistemi tas-saħħa, sinteżi tal-esperjenzi tal-pajjiżi Ewropej fil-valutazzjoni tar-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa, u analiżi tal-istrateġiji li jsaħħu r-reżiljenza u d-dimensjonijiet relatati għall-valutazzjoni.
Abbażi ta’ dawn it-tliet elementi, il-Grupp ta’ Esperti jippreżenta għadd ta’ għażliet li l-pajjiżi Ewropej jistgħu jikkunsidraw fi żmien qasir biex itejbu l-kwalità tal-metodi ta’ valutazzjoni prospettivi tagħhom għar-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa.

Programm ta’ Azzjoni 2018

Fl-2018, il-Grupp ta’ Esperti skrutinizza l-għodod u l-metodoloġiji għall-kejl u l-valutazzjoni tal-effiċjenza tas-sistemi tal-kura tas-saħħa fl-Ewropa. Is-sejbiet tiegħu jinsabu f’rapport li jippreżenta ħarsa ġenerali lejn il-kunċetti teoretiċi ewlenin tal-effiċjenza, analiżi tal-esperjenzi tal-pajjiżi Ewropej, u diskussjoni dwar uħud mill-modi li bihom il-kejl tal-effiċjenza u l-metodoloġiji tal-valutazzjoni jistgħu jiżviluppaw u jsiru dejjem aktar utli għall-maniġers tas-saħħa u dawk li jfasslu l-politika.

Programm ta’ Azzjoni 2017

Il-prijorità tal-2017 kienet l-identifikazzjoni ta' modi prattiċi u effettivi biex tiġi vvalutata l-prestazzjoni tas-sistemi tal-kura primarja. Il-Grupp ikkompila evidenza dwar il-metodi ta’ valutazzjoni użati mill-pajjiżi Ewropej biex jivvalutaw il-kura primarja. Hu qed jikkoopera wkoll mal-Panel ta’ esperti dwar il-modi effettivi tal-investigazzjoni fis-saħħa, biex jesplora metodi ta’ valutazzjoni innovattivi. Flimkien mal-Osservatorju Ewropew dwar is-sistemi u l-politiki tas-saħħa, il-Grupp fittex li jittraduċi metodi ta’ valutazzjoni tajbin f’politiki effettivi.

Programm ta’ Azzjoni 2016

Fl-2016, il-Grupp investiga l-valutazzjoni tas-sistemital-kura integrata, billi inizjalment analizza l-fatturi li jiffaċilitaw it-tfassil u l-implimentazzjoni effettivi tal-oqfsa tal-kura integrata. Fir-rapport tiegħu, il-Grupp ipprovda wkoll l-indikaturi u l-aħjar prattiki li għandhom jitqiesu, kif ukoll id-diffikultajiet li għandhom jiġu evitati.

Programm ta’ Azzjoni 2015

Fl-2015, il-Grupp iffoka fuq il-kwalità tal-valutazzjoni tal-kura. Is-sejbiet tiegħu jinsabu f’rapport li jiddeskrivi fid-dettall kemm l-aħjar prattiki minn diversi pajjiżi kif ukoll konklużjonijiet operazzjonali għal dawk li jfasslu l-politiki dwar it-twaqqif, it-tmexxija u l-evalwazzjoni ta’ sistema ta’ valutazzjoni ta’ kura ta’ kwalità.