Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Мрежа за оценка на здравни технологии

Структура и законодателна рамка

Приети документи

Заседания на мрежата

Списък на участниците

Първото заседание на мрежата за оценка на здравни технологии се проведе през октомври 2013 г. Всички държави от ЕС определиха по един свой представител, който обикновено е служител на министерството на здравеопазването или социалните служби. Исландия и Норвегия също участват като наблюдатели.

Съгласно решението за изпълнение мрежата за оценка на здравни технологии ще бъде подпомагана от механизъм за научно и техническо сътрудничество. До края на 2020 г. тази функция ще изпълнява съвместното действие EUnetHTA.

Мрежа за оценка на здравни технологии — група на заинтересованите страни

Списък на членовете