Skip to main content
Public Health

Terveysteknologian arviointiverkosto

Rakenne ja oikeudellinen kehys

Asiakirjat

Arviointiverkoston kokoukset

Jäsenet

Terveysteknologian arviointiverkoston ensimmäinen kokous pidettiin lokakuussa 2013. Kaikilla EU-mailla on verkostossa edustaja, yleensä sosiaali- ja terveysministeriön virkamies. Myös Islanti ja Norja osallistuvat verkoston toimintaan tarkkailijajäseninä.

Arviointiverkoston perustamista koskevan täytäntöönpanopäätöksen mukaan verkoston ”työtä tuetaan tieteellisellä ja teknisellä yhteistyöllä”. Tätä varten on perustettu yhteistyöhanke, EUnetHTA:n yhteinen toimi (Joint Action EUnetHTA), jonka toteutus kestää vuoden 2020 loppuun.

Arviointiverkoston sidosryhmät

Jäsenet