Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Δίκτυο αξιολόγησης των τεχνολογιών της υγείας

Δομή και νομοθετικό πλαίσιο

Εγκριθέντα έγγραφα

Συνεδριάσεις του δικτύου

Κατάλογος συμμετεχόντων:

Το δίκτυο ΑΤΥ συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο 2013. Όλες οι χώρες της ΕΕ όρισαν αντιπροσώπους, κατά κανόνα από τα Υπουργεία Υγείας ή Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η Ισλανδία και η Νορβηγία συμμετέχουν επίσης ως παρατηρητές.

Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση, το δίκτυο ΑΤΥ «υποστηρίζεται από μηχανισμό επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας». Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της κοινής δράσης του δικτύου EUnetHTA έως το τέλος του 2020.

Ομάδα ενδιαφερομένων μερών του δικτύου ΑΤΥ

Κατάλογος μελών