Gå direkt till innehållet
Public Health

Nätverket för utvärdering av medicinska metoder

Organisation och rättslig grund

Antagna dokument

Nätverkets möten

Medlemmar

HTA-nätverket hade sitt första möte i oktober 2013. Alla EU-länder har en företrädare, vanligen från hälso- och sjukvårds- eller socialdepartementet. Island och Norge deltar som observatörer.

Enligt genomförandebeslutet ska HTA-nätverket stödjas av en mekanism för vetenskapligt och tekniskt samarbete. Den funktionen kommer att utövas genom den gemensamma åtgärden EUnetHTA fram till slutet av 2020.

HTA-nätverkets intressenter

Lista med intressenter