Põhisisu juurde
Public Health

Tervisetehnoloogia hindamise võrgustik

Struktuur ja õigusraamistik

Vastuvõetud dokumendid

Võrgustiku kohtumised

Osalevate liikmete nimekiri

Tervisetehnoloogia hindamise võrgustiku liikmed kohtusid esimest korda 2013. aasta oktoobris. Kõik ELi riigid on määranud endale esindaja (tavaliselt on see tervishoiu- või sotsiaalministeeriumi töötaja). Vaatlejatena osalevad ka Island ja Norra.

Rakendusotsuse kohaselt toetatakse tervisetehnoloogia hindamise võrgustikku teadus- ja tehnikaalase koostööga. Seda ülesannet täidab kuni 2020. aasta lõpuni EUnetHTA 3. ühismeede.

Tervisetehnoloogia hindamise võrgustiku huvirühmad

Liikmete nimekiri