Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Veselības tehnoloģiju novērtēšanas tīkls (HTA)

Struktūra un tiesiskais regulējums

Pieņemtie dokumenti

Tīkla sanāksmes

Dalībnieku saraksts

HTA tīkla pirmā sanāksme norisinājās 2013. gada oktobrī. Visas ES valstis ir izraudzījušas vienu savu pārstāvi, kurš parasti ir darbinieks no veselības vai labklājības ministrijas. Novērotāju kārtā piedalās arī Islande un Norvēģija.

Saskaņā ar Īstenošanas lēmumu HTA tīkla darbību atbalstīs zinātniskās un tehniskās sadarbības mehānisms. Līdz 2020. gada beigām šo uzdevumu īstenos kopīgā rīcība EUnetHTA.

Veselības tehnoloģiju novērtēšanas tīkls — ieinteresēto personu grupa

Dalībnieku saraksts

Latest updates