Glavni sadržaj
Public Health

Pokazatelji su kvantitativno ili kvalitativno mjerilo napretka prema ostvarenju zadanog cilja (ishod politike). Pomažu nam analizirati i usporediti učinak diljem skupina stanovništva ili geografskih područja te mogu biti korisni za utvrđivanje prioriteta politike.

Europska komisija objavljuje različite skupove zdravstvenih pokazatelja utemeljenih na pouzdanim, usporedivim podacima koji su ključni za osmišljavanje strategija i politika za poboljšanje zdravlja europskih građana te praćenje njihove provedbe.

Zdravstveni pokazatelji EU-a

U cilju informiranog donošenja politika, Komisija nastoji dostavljati usporedive i pouzdane podatke o zdravlju i ponašanju povezanom sa zdravljem te o bolestima i zdravstvenim sustavima koristeći se alatima kao što je ciklus znanja o stanju zdravlja u EU-u. Ti se podaci moraju temeljiti na zajedničkim zdravstvenim pokazateljima EU-a za koje postoje dogovorene definicije, metode prikupljanja i načini uporabe, a pokazatelji su dostupni u obliku:

Zdravstveni podaci EU-a

Zdravstveni podaci EU-a sastoje se od kombinacije administrativnih zdravstvenih podataka i podataka dobivenih putem zdravstvenih ili društvenih istraživanja.

Budući da podaci moraju biti usporedivi, ključna je uporaba dosljednih, međunarodno dogovorenih klasifikacijskih sustava u kojima se primjenjuju zajednički pojmovi i definicije.

Stručna skupina za zdravstvene informacije

Stručna skupina za zdravstvene informacije (EGHI) savjetodavna je skupina za politiku utemeljenu na dokazima, a sastoji se od predstavnika država članica EU-a, država Europskoga gospodarskog prostora, potencijalnih budućih članica EU-a i međunarodnih organizacija.

Zajedničko djelovanje u području zdravstvenih informacija

Zajednička akcija o zdravstvenim informacijama (InfAct) pokrenuta je 28. ožujka 2018. Ta će akcija olakšati razvoj održive infrastrukture zdravstvenih informacija EU-a na način da se poboljša dostupnost usporedivih, pouzdanih podataka relevantnih za politiku te informacija o učinkovitosti zdravstvenog sustava.