Glavni sadržaj
Public Health

Eurostat, statistički ured Europske unije, glavni je izvor usporedivih podataka EU-a. Zdravstveni podaci temelje se na okvirnoj Uredbi o statističkim podacima o zdravlju i povezanim pravnim aktima. Zdravstveni podaci EU-a o vrlo specifičnim temama mogu se nadopuniti drugim izvorima.

Eurostat – glavni izvor zdravstvenih podataka EU-a

Eurostat osigurava dvije vrste zdravstvenih podataka: administrativne podatke, kao što su statistički podaci o uzrocima smrti te samoprijavljeni podaci Europske ankete o zdravlju (EHIS) ili europskog minimalnog modula zdravlja iz istraživanja EU-a o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC). Tim podacima obuhvaćene su sljedeće teme:

  • zdravstveno stanje
  • determinante zdravlja
  • troškovi zdravstvene skrbi
  • resursi i aktivnosti zdravstvene skrbi
  • uzroci smrti
  • zdravlje i sigurnost na radu.

Zdravstvene podatke Eurostata najčešće nadopunjuju drugi statistički podaci EU-a o socijalnom stanju, stanovništvu ili kvaliteti života. Statistički podaci EU-a dobiveni iz administrativnih podataka obično su dostupni po spolu i dobnim skupinama.

Podaci dobiveni iz anketa grupirani su prema socioekonomskom statusu kao što su obrazovanje i prihod, status aktivnosti, stupanj urbanizacije itd. Neki statistički podaci EU-a razvrstani su na regionalnoj ili urbanoj razini.

Službe Komisije i drugi izvori zdravstvenih podataka EU-a

Agencije EU-a, drugi izvori podataka o zdravlju u EU-u

Relevantne baze podataka

Međunarodna klasifikacija

Sustavi klasifikacije alati su koji omogućuju usklađenu registraciju podataka radi dobivanja usporedivih podataka. Na temelju sustava klasifikacije mogu se izrađivati popisi. Europska komisija koristi se njima za prikupljanje visokokvalitetnih i usklađenih podataka.

Glavni sustavi klasifikacije

Drugi sustavi klasifikacija