Glavni sadržaj
Public Health

Stručna skupina za zdravstvene informacije (EGHI) savjetodavna je skupina za znanstveno utemeljenu politiku, a sastoji se od predstavnika iz država članica EU-a, zemalja Europskoga gospodarskog prostora, mogućih budućih država članica EU-a i međunarodnih organizacija.

Konkretno, EGHI:

  • savjetuje Komisiju o potrebama za zdravstvenim informacijama te o tehničkim rješenjima i prioritetima u stvaranju znanstveno utemeljene zdravstvene politike
  • djeluje kao veza država EU-a s politikama i aktivnostima u području zdravstvenih informacija na razini EU-a
  • pomaže u provedbi aktivnosti EU-a u vezi sa zdravstvenim informacijama u državama članicama
  • na razini EU-a promiče suradnju kad je riječ o zdravstvenim informacijama
  • osigurava razmjenu najbolje prakse u vezi s iskorištavanjem zdravstvenih informacija za oblikovanje nacionalnih zdravstvenih politika
  • surađuje s nacionalnim tijelima i skupinama stručnjaka EU-a, te ih savjetuje o aspektima ključnih politika EU-a povezanih sa zdravstvenim informacijama

Sažetak nedavnih sastanaka Stručne skupine za zdravstvene informacije (EGHI – Expert Group on Health Information) i podskupina

Prezentacije, kratka izvješća i ostali dokumenti