Skip to main content
Public Health
Nyhet11 april 2022Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

The EUDAMED UDI/Devices module updated technical documentation is available