Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие11 април 2022Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

The EUDAMED UDI/Devices module updated technical documentation is available