Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health
Известие19 февруари 2021Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“

Indicators on alcohol consumption updated with most recent WHO-GISAH data (ECHI 46)