Skip to main content
Public Health
Meddelelse19 Februar 2021Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Indicators on alcohol consumption updated with most recent WHO-GISAH data (ECHI 46)