Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem19 februāris 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on alcohol consumption updated with most recent WHO-GISAH data (ECHI 46)