Skip to main content
Public Health
Nyhet31 oktober 2022Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

MDCG 2022-16 - Guidance on Authorised Representatives Regulation (EU) 2017/745 and Regulation (EU) 2017/746 - October 2022