Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Nenalezljive bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, rak, sladkorna bolezen, kronične bolezni dihal, duševne motnje, nevrološke motnje, in rakava obolenja predstavljajo 80 % celotnega bremena bolezni v državah EU in so glavni vzrok prezgodnje umrljivosti.

Človeški in finančni stroški nenalezljivih bolezni so visoki in ocenjuje se, da se bodo ob upoštevanju staranja prebivalstva v EU še povečali. Poleg tega so ljudje z nenalezljivo boleznijo bolj dovzetni za druge bolezni, kot je pokazala pandemija covida-19.

Za zmanjšanje bremena nenalezljivih bolezni je potreben celosten pristop in vsesplošna odprava neenakosti na področju zdravja. Najpomembneje pa je, da lahko s spodbujanjem zdravja in preprečevanjem bolezni to breme zmanjšamo za 70 %.

Pristop EU

Pristop EU k obvladovanju nenalezljivih bolezni pomeni celostno ukrepanje na vseh področjih in vseh sektorjih, usmerjeno v preventivo in povezano s prizadevanji za boljšo organizacijo zdravstvenih sistemov.

Evropska komisija poleg evropskega načrta za boj proti raku pripravlja novo pobudo EU o nenalezljivih boleznih „Healthier Together“ za podporo državam EU pri zmanjševanju bremena nenalezljivih bolezni, ki se bo osredotočala na pet ključnih področij:

  • bolezni srca in ožilja
  • sladkorno bolezen
  • kronične bolezni dihal
  • duševno zdravje in nevrološke motnje
  • dejavniki zdravja

Vsak posamezni sklop bo vključeval razsežnost enakosti na področju zdravja v podporo zmanjšanju neenakosti na tem področju.

Pobuda se sicer osredotoča na spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni, vendar lahko podpira tudi razvoj boljšega znanja in podatkov, presejalne preglede in zgodnje odkrivanje, diagnosticiranje in upravljanje zdravljenja ter kakovost življenja pacientov.

Podpora bo povsod usmerjena v izvajanje, pomoč državam EU pri prenosu najboljših praks, razvoju smernic, uvajanju inovativnih pristopov itd. Deležnikom bomo zagotovili podporo z ukrepi, ki lahko prispevajo k istim ciljem.

To bo izjemna priložnost za dosego večjega učinka v boju proti nenalezljivim boleznim, do sredine leta 2022 bomo v okviru sodelovanja vzpostavili posebne cilje in ukrepe.

V prihodnjih mesecih bomo z državami EU v usmerjevalni skupini za spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni in obvladovanje nenalezljivih bolezni razpravljali o prednostnih nalogah, ukrepih in sinergijah na področju politik, ki so pomembna za zmanjšanje bremena nenalezljivih bolezni.

Razprava z deležniki bo potekala prek platforme za zdravstveno politiko, na kateri se bo mogoče pridružiti tudi tematski mreži pobude EU za nenalezljive bolezni „Healthier Together“.

Spletni seminarji v podporo razvoju pobude bodo potekali med januarjem in junijem. Za podrobnosti v zvezi s prijavo na spletne seminarje redno spremljajte razdelek Najnovejše informacije.

Cilji

Evropska komisija podpira prizadevanja držav EU, da do leta 2025 uresničijo devet prostovoljnih ciljev Svetovne zdravstvene organizacije in cilj trajnostnega razvoja 3.4 Organizacije Združenih narodov, po katerem je treba do leta 2030 za tretjino zmanjšati število smrti zaradi nenalezljivih bolezni ter spodbujati duševno zdravje in dobro počutje.

Usmerjevalna skupina za spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni

Usmerjevalna skupina za spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni in obvladovanje nenalezljivih bolezni svetuje Komisiji pri spodbujanju usklajevanja pri reševanju izzivov na področju javnega zdravja, preprečevanja in nenalezljivih bolezni. Državam članicam pomaga pri izvajanju potrjenih najboljših praks in obetavnih pristopov v širšem obsegu.

Sorodne povezave