Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Rak je ena glavnih prednostnih nalog Evropske komisije na področju zdravja. Predsednica von der Leyen se v svojih političnih smernicah sklicuje na „evropski načrt za boj proti raku, da bi državam članicam zagotovili podporo pri izboljšanju nadzora in zdravljenja raka“ z namenom zmanjšati trpljenje, ki ga povzroča ta bolezen, in Evropi zagotoviti vodilno vlogo v boju proti raku. 

Evropski načrt za boj proti raku

Poslanica za evropsko komisarko za zdravje Stelo Kiriakides opredeljuje potrebo po podpori državam EU pri njihovem delu na področju preprečevanja in zdravljenja raka. 

Evropski načrt za boj proti raku, ki je bil predstavljen februarja 2021, je odziv EU na vse večje izzive in razvoj na področju obvladovanja raka. Predstavlja politično zavezo, da Evropa v boju proti raku stori vse, kar je v njeni moči.

Načrt za boj proti raku, ki temelji na desetih vodilnih pobudah in več podpornih ukrepih, je del predlogov Komisije za močno evropsko zdravstveno unijo, s katero bi zagotovili varnejšo, bolje pripravljeno in odpornejšo EU.

Evropski načrt za boj proti raku podpira ukrepe držav članic za preprečevanje raka in zagotavljanje visoke kakovosti življenja bolnikov z rakom, oseb, ki so prebolele raka, njihovih družinskih članov in oskrbovalcev. Zajema številna ključna področja, na katerih lahko EU zagotovi največjo dodano vrednost:

  • preprečevanje
  • zgodnje odkrivanje
  • diagnosticiranje in zdravljenje
  • kakovost življenja bolnikov z rakom in preživelih

Vodilne pobude

Načrt za boj proti raku je povezan z drugimi prednostnimi nalogami Komisije, zlasti z evropsko strategijo za zdravila in strategijo EU „od vil do vilic“ ter evropskim zdravstvenim podatkovnim prostorom. Rak je ena od nalog na področju raziskav in inovacij ter del programa Obzorje Evropa.

V okviru strokovne skupine za javno zdravje je bila ustanovljena podskupina za boj proti raku, ki ji sopredseduje Generalni direktorat za raziskave in inovacije.

Program EU za zdravje za obdobje 2021–2027 bo zagotovil finančno in tehnično podporo državam članicam ter tako pomagal okrepiti zdravstvene sisteme.

Rak: podatki in statistika

Rak je drugi najpogostejši vzrok smrti v državah EU po boleznih srca in ožilja. Bolezen vsako leto odkrijejo pri 2,6 milijona ljudeh, medtem ko jih 1,2 milijona za njenimi posledicami umre.

Rak je resna grožnja za našo družbo, saj se Evropa, ki ima manj kot 10 % svetovnega prebivalstva, spopada z več kot četrtino vseh primerov raka. Gospodarske posledice raka v Evropi znašajo 100 milijard evrov letno.

Po poročilih o zdravstvenem stanju v EU je rak eden glavnih povzročiteljev prezgodnjih smrti v EU. Vpliva ne le na zdravje posameznikov, ampak ima tudi velik družbeni in gospodarski učinek.

Bolezen povzroča pritisk na nacionalne sisteme zdravstvenega varstva in socialne zaščite ter državne proračune, vpliva pa tudi na produktivnost in rast gospodarstva. Zato potrebujemo odpornejše zdravstvene sisteme. Zlasti zato, da se zagotovi podpora državam članicam, ki najbolj potrebujejo z dokazi podprto oblikovanje politik, in se tako vsem državljanom EU omogoči enak dostop do visokokakovostnega preprečevanja raka, diagnostike, zdravljenja in oskrbe po zdravljenju.

Raziskave kažejo, da je 40 % primerov raka mogoče preprečiti z uporabo dosedanjega znanja. Vendar se trenutno le 3 % zdravstvenih proračunov namenja promociji zdravja in preprečevanju bolezni. Možnosti za ukrepanje so zato izjemne.

Ukrepi za preprečevanje raka pripomorejo tudi k boju proti debelosti in drugim nenalezljivim boleznim, kot so bolezni srca in ožilja ter sladkorna bolezen, saj imajo skupne dejavnike tveganja.

Okvir politike

Pobude EU za preprečevanje in obvladovanje raka

Rak je pomembno zdravstveno vprašanje, kar potrjuje tudi člen 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je EU pristojna za podpiranje, usklajevanje ali dopolnjevanje ukrepov držav članic za varovanje in izboljšanje človekovega zdravja.

Evropska komisija je skupaj z državami EU in civilno družbo že od leta 1985 dejavna na področju raka, pri čemer tesno sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo, Skupnim raziskovalnim središčem in Mednarodno agencijo za raziskave raka.

Skupno raziskovalno središče Komisije na področju preprečevanja in obvladovanja raka usklajuje naslednje pobude:

Sredstva zdravstvenega programa so namenjena evropskim referenčnim mrežam na področju raka ter skupnim ukrepom na naslednjih področjih:

Sorodne informacije