Skip to main content
Public Health

Strokovna skupina za javno zdravje

Strokovna skupina za javno zdravje svetuje Komisiji o javnem zdravju in zdravstvenih sistemih v zvezi z nenalezljivimi in nalezljivimi boleznimi, kot so HIV/aids, tuberkuloza in hepatitis. Strokovna skupina svetuje tudi o načinih, kako obravnavati izzive v zvezi s cepljenjem in antimikrobično odpornostjo.

Komisija predseduje strokovni skupini za javno zdravje, člani pa so predstavniki ministrstev za zdravje držav članic. Sklep Komisije o ustanovitvi strokovne skupine zagotavlja dodatne informacije o njenih nalogah in delovanju.

Komisija lahko tudi ustanovi podskupine za obravnavo posameznih vprašanj. Te podskupine, ki delujejo omejeno obdobje, poročajo strokovni skupini za javno zdravje.

Podskupine za boj proti raku in nenalezljive bolezni, ustanovljene v okviru usmerjevalne skupine za promocijo zdravja, preprečevanje bolezni in obvladovanje nenalezljivih bolezni, bodo delovale še naprej v okviru strokovne skupine za javno zdravje:

Izvajanje politike

Strokovna skupina za javno zdravje bo nadaljevala delo usmerjevalne skupine za promocijo zdravja, preprečevanje bolezni in obvladovanje nenalezljivih bolezni na številnih področjih, zlasti naslednjih:

Vir

Strokovna skupina za javno zdravje bo pri delu uporabljala vire za javno zdravje, denimo: