Põhisisu juurde
Public Health

Selleks et inimene oleks terve ja tunneks end hästi, peab ta:

  • toituma tervislikult,
  • tegelema korrapäraselt kehalise tegevusega,
  • hoidma oma kehakaalu tervislikes piirides.

Ebatervislik toitumine ja vähene liikumine võivad kaasa tuua tõsiseid terviseprobleeme ja ka suuri rahalisi kulutusi.

Väikesed muutused toitumisharjumustes ja korrapärane kehaline tegevus võivad aidata tervist oluliselt parandada ning vähendada ohtu haigestuda kroonilistesse haigustesse. Tihti saab tervislikumat eluviisi otseselt seostada ka laste õppeedukuse ja täiskasvanute tööalase tulemuslikkuse paranemisega.

Mida EL ette võtab?

Tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse teemalised algatused on olulised, et edendada tervist ja ennetada haigusi, ning mõnes valdkonnas on tulemuste saamiseks vaja ELi tasandi koordineerimist.

2007. aastal võttis EL vastu toitumise, ülekaalulisuse ja rasvumisega seotud terviseküsimustega tegelemise strateegia, milles

  • kutsutakse üles looma partnerlusi toitumise ja kehalise aktiivsuse vallas tegutsevate rühmade, erasektori, valitsuste, Euroopa Komisjoni ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) vahel,
  • juhitakse toiduainetööstuse, kodanikuühiskonna ja meedia tähelepanu reale probleemidele ning kutsutakse neid üles tegema laialdasi jõupingutusi, et muu hulgas parandada toidukaupade koostist, turundada ja märgistada toiduaineid vastutustundlikult ning edendada kehalist aktiivsust,
  • kirjeldatakse, kuidas komisjon kavatseb koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga tugevdada järelevalvet ja aruandlust näiteks toitumispoliitika andmebaasi ja kehalise aktiivsuse edendamist käsitlevate dokumentide rahvusvahelise loendi kaudu.

Seotud ELi algatused

Rahastamine ja toetus

Euroopa Komisjon rahastab programmi „EL tervise heaks“ 2021–2027 ja rahvatervise programmi kaudu mitmesuguseid toitumise ja kehalise aktiivsusega seotud algatusi. Ta haldab ka Euroopa Parlamendi rahastatavaid projekte uute meetodite katsetamiseks.

 

vid_nutrition_physical_activity_eu_action1.jpg

 


Video allalaadimiseks klõpsake paremal hiireklahvil ja valige salvestamine AVI-vormingus (.avi) või Quicktime vormingus (.mov).

 

Parimad tavad