Skip to main content
Public Health

Innovatiivsed tervisearengut edendavad projektid, mis aitavad rakendada ELi tervisestrateegiat , võivad terviseprogrammi kaudu saada ELi rahalist toetust.

Alates 2005. aastast haldab Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet projektikonkursse ja toetusi, korraldab konverentse ning hoiab suhteid terviseprogrammi toetussaajatega.

Euroopa Komisjon saab samuti täiendavaid rahalisi vahendeid Euroopa Parlamendilt katseprojektide jaoks , mille eesmärk on tõhustada tulevasi poliitikameetmeid toitumise ja kehalise aktiivsuse valdkonnas ning teha kindlaks head tavad, mida saab kasutada nende projektide kasutuselevõtmiseks ka muudes Euroopa linnades või piirkondades.