Ugrás a fő tartalomra
Public Health

Áttekintés

Jelentős egyenlőtlenségek tapasztalhatók a közegészség állapota tekintetében az EU különböző országai között, illetve az országokon belül is a különböző népességcsoportok között. A meghatározó társadalmi tényezők jelentős szerepet játszanak ebben, és a várható élettartamra és az általános egészségi állapotra egyaránt hatással vannak. E társadalmi tényezők között említhető a foglalkoztatottság, a jövedelem, a végzettség és az etnikai hovatartozás.

Az EU a megfelelő szakpolitikák előmozdításával igyekszik kezelni az egészségügyi egyenlőtlenségek problémáját, továbbá segíti a tagállami hatóságokat és az érdekelt feleket abban, hogy intézkedéseket hozzanak ezen egyenlőtlenségek csökkentésére. Az Európai Bizottság a Szolidaritás az egészségügyben: az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése az Európai Unióban című 2009. évi közleményében körvonalazta a kiindulópontként szolgáló stratégiát, amely többek között a következőket foglalta magában:

  • az uniós szakpolitikai intézkedések értékelése az egészségügyi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatásuk tekintetében;
  • friss adatok az egészségügyi egyenlőtlenségekről és az egyenlőtlenségeket csökkenteni hivatott sikeres stratégiákról;
  • információk azon uniós forrásokról, melyek a tagállami hatóságok és más szervek munkáját hivatottak segíteni az egészségügyi egyenlőtlenségek területén.

Jelentés az európai uniós egészségügyben tapasztalható egyenlőtlenségekről

A munka folytatásaként a Bizottság 2013-ban szolgálati munkadokumentumot tett közzé Jelentés az európai uniós egészségügyben tapasztalható egyenlőtlenségekről címmel. A jelentés:

  • friss adatokkal és tényekkel szolgál az uniós egészségügyi egyenlőtlenségekről;
  • ismerteti a 2009. évi stratégia végrehajtásában elért előrehaladás értékelésének eredményét.

A jelentés végkicsengése az, hogy bár történtek előrelépések, további erőfeszítésekre van szükség helyi, országos és uniós szinten egyaránt. Az uniós országoknak és érdekcsoportoknak teljes mértékben ki kell aknázniuk az uniós szakpolitikák által kínált lehetőségeket ahhoz, hogy javítani tudják a lakosság egészségi állapotát és erősítsék a kohéziót az egészségügy területén.

Beruházások az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséért

Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentését szolgáló beruházások a társadalmi kohéziót is erősítik, és megszakítják a rossz egészségi állapot, valamint a szegénység és kirekesztettség között kialakult ördögi kört.

A Bizottság kísérleti projekteket valósít meg az Európai Parlament forrásaiból az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentésének különböző aspektusaihoz kapcsolódóan.

Az EU egészségügyi programjának égisze alatt együttes fellépés is készül és fog indulni 2018-ban az egészségügyi egyenlőtlenségek témájában. Az együttes fellépés alapul fog szolgálni az EU-országok közötti együttműködéshez, mely az egészségügyi egyenlőség megteremtését célozza.