Preskoči na glavno vsebino
Public Health

V EU so med državami članicami in skupinami prebivalstva namreč precejšnje neenakosti v javnem zdravju. Pri tem imajo pomembno vlogo socialni dejavniki, ki vplivajo na pričakovano življenjsko dobo in splošno zdravje. Med temi dejavniki so denimo zaposlitev, prihodki, izobrazba in etnična pripadnost.

Evropska unija si prizadeva odpraviti neenakosti v zdravju, zato podpira strategije ter pomaga nacionalnim organom in deležnikom pri sprejemanju ukrepov za njihovo zmanjšanje. Evropska komisija je v sporočilu iz leta 2009 Solidarnost na področju zdravja: zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v EU določila začetno strategijo na tem področju, ki je zajemala:

  • oceno vpliva politik EU na neenakosti v zdravju
  • posodobitev podatkov o neenakostih v zdravju in o uspešnih strategijah za njihovo zmanjšanje
  • informacije o sredstvih EU, namenjenih nacionalnim in drugim organom kot pomoč pri odpravljanju neenakosti

Poročilo o neenakostih na področju zdravja v EU

Komisija je leta 2013 pripravila delovni dokument služb Komisije z naslovom Poročilo o neenakostih na področju zdravja v Evropski uniji. Poročilo vsebuje:

  • posodobljene podatke o neenakostih na področju zdravja v EU
  • oceno napredka pri izvajanju strategije iz leta 2009

Iz poročila je razvidno, da je kljub določenemu napredku potrebnih več ukrepov na lokalni in nacionalni ravni ter ravni EU. Politike EU ponujajo možnosti, ki jih morajo države EU in interesne skupine v celoti izkoristiti, če želijo doseči boljše rezultate in večjo kohezijo na področju zdravja.

Naložbe za zmanjšanje neenakosti na področju zdravja

Naložbe za zmanjšanje neenakosti na področju zdravja dodatno pripomorejo k socialni koheziji in prekinejo začarani krog slabega zdravja, ki prispeva k revščini in izključenosti, hkrati pa je tudi njuna posledica.

Komisija izvaja s finančno podporo Evropskega parlamenta pilotne projekte, ki obravnavajo posebne vidike zmanjševanja neenakosti na področju zdravja.

V okviru programa javnega zdravja EU je v pripravi tudi skupni ukrep za odpravo neenakosti na področju zdravja, ki se bo začel izvajati leta 2018. Ukrep bo temelj sodelovanja med državami EU za izboljšanje enakosti na področju zdravja.