Direct naar de inhoud
Public Health

Overzicht

Tabaksgebruik is het grootste vermijdbare gezondheidsrisico en de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden in de EU. Tabak is verantwoordelijk voor bijna 700 000 doden per jaar. Ongeveer de helft van alle rokers sterft voortijdig aan de gevolgen van hun verslaving (gemiddeld 14 jaar te vroeg).

Er is al veel verbeterd, maar toch blijven veel mensen in de EU roken: 26% van de totale bevolking en 29% van alle 15- tot 24-jarigen.

Beleidsprioriteiten

Om roken tegen te gaan, hebben de Europese Unie en de regeringen van de EU-landen samen al een aantal maatregelen genomen in de vorm van wetgeving, aanbevelingen en voorlichtingscampagnes.

Het gaat met name om:

Deze maatregelen moeten de bevolking beschermen tegen de gevaren van roken en andere vormen van tabaksgebruik, zoals passief roken. De bedoeling is rokers helpen met stoppen en voorkomen dat mensen gaan roken. De nadruk ligt daarbij op jongeren, aangezien de meeste rokers (93%) voor hun 26ste beginnen.

Regelgeving tabaksproducten

Omdat de handel in tabaksproducten een internationaal karakter heeft en omdat er een risico is dat afzonderlijke landen verschillende wetgeving invoeren, is het van belang dat er regels voor deze producten komen die in de hele EU gelden. Deze regels beschermen consumenten in de hele EU. Sinds mei 2016 regelt de richtlijn over tabaksproducten de fabricage, verpakking en verkoop van tabak en tabaksproducten.

Andere activiteiten van de EU

Internationale samenwerking

De EU werkt ook samen met internationale partners om het tabaksgebruik wereldwijd terug te dringen. De EU-landen zijn net als de Europese Commissie actieve partners bij de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van het tabaksgebruik (FCTC), een wettelijk bindend internationaal verdrag dat gericht is op het terugdringen van de gezondheidsschade en de economische schade van het tabaksgebruik. Om het andere jaar wordt er een conferentie van de partijen bij de kaderovereenkomst gehouden, waar zij samen tot besluiten, protocollen en richtsnoeren komen.

EU-campagnes

Er zijn drie grote EU-brede campagnes tegen tabaksgebruik geweest. Sinds 2016 worden de campagnes vooral door de EU-landen zelf georganiseerd.