Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Pārskats

Tabakas patēriņš ir vislielākais novēršamais veselības apdraudējums un visbūtiskākais priekšlaicīgas nāves cēlonis Eiropas Savienībā, kurš ik gadu izraisa nāvi gandrīz 700 000 cilvēku. Aptuveni 50 % smēķētāju pāragri šķiras no dzīves (vidēji par 14 gadiem ātrāk).

Lai gan pēdējos gados ir gūti vērā ņemami panākumi, smēķētāju ES joprojām ir daudz – smēķē 26 % no iedzīvotāju kopskaita un 29 % no Eiropas 15–24 gadus vecajiem jauniešiem.

Politikas prioritātes

Lai risinātu šo situāciju, Eiropas Savienība un valstu valdības ir īstenojušas vairākus smēķēšanas ierobežošanas pasākumus, pieņemot tiesību aktus, ieteikumus un – senāk – informācijas kampaņas.

Daži politikas pasākumu piemēri:

Šie pasākumi domāti tam, lai iedzīvotājus pasargātu no smēķēšanas un cita veida tabakas lietošanas (arī pasīvās smēķēšanas) bīstamās ietekmes. Vēl svarīgāk, tie palīdz smēķētājiem atmest šo ieradumu vai pārliecina cilvēkus smēķēt nesākt vispār. Īpaša uzmanība tiek veltīta smēķējošiem jauniešiem, jo 93 % smēķētāju pirmo dūmu ir uzvilkuši vecumā līdz 26 gadiem.

Noteikumi par tabakas izstrādājumiem

Tā kā tabakas izstrādājumu tirdzniecība ļoti bieži notiek pāri robežām un valstu tiesību akti var izrādīties visai atšķirīgi, šiem izstrādājumiem ir vajadzīgi ES mēroga noteikumi. Šie noteikumi aizsargā patērētājus visā Eiropas Savienībā. Tabakas izstrādājumu direktīva tabakas un ar to saistīto izstrādājumu ražošanu, noformējumu un tirdzniecību regulē jau kopš 2016. gada maija.

Citas ES aktivitātes

Starptautiskā sadarbība

ES arī sadarbojas ar starptautiskajiem partneriem, lai tabakas lietošanu samazinātu pasaules mērogā. ES dalībvalstis kopā ar Eiropas Komisiju ir aktīvi partneri PVO Pamatkonvencijas par tabakas kontroli īstenošanā; tas ir juridiski saistošs starptautisks nolīgums, kura mērķis ir samazināt tabakas patēriņa ietekmi uz veselību un ekonomiku. Ik pēc diviem gadiem tiek rīkotas konvencijas pušu konferences, kurās dalībnieki pieņem lēmumus un protokolus un izdod nostādnes.

ES kampaņas

Agrāk Komisija nodarbojās ar smēķēšanas atmešanas jautājumiem. Trīs ES mēroga kampaņās centās samazināt tabakas patēriņu Eiropā, bet kopš 2016. gada uzsvars ir bijis uz valstu iniciatīvām.