Direct la conținutul principal
Public Health

Prezentare generală

Consumul de tutun reprezintă cel mai mare risc pentru sănătate care poate fi evitat și în același timp cea mai importantă cauză de deces prematur în UE, provocând anual moartea a aproape 700 000 de persoane. Potrivit statisticilor, circa 50 % dintre fumători mor prematur (în medie, cu 14 ani mai devreme).

În ciuda progreselor semnificative înregistrate în ultimii ani, numărul fumătorilor din UE rămâne ridicat (26 % din totalul populației și 29 % din numărul tinerilor cu vârsta între 15 și 24 de ani).

Prioritățile politicilor în domeniu

Pentru a redresa această situație, Uniunea Europeană și guvernele statelor membre au luat diverse măsuri de control al tutunului, sub formă de legislație, recomandări și în trecut, de campanii de informare.

Aceste măsuri de natură politică pot include, în special:

Aceste măsuri își propun să protejeze populația de efectele periculoase ale fumatului și ale altor forme de consum de tutun, inclusiv fumatul pasiv. În special, obiectivul lor este de a-i motiva pe cetățeni să nu se apuce de fumat sau să renunțe la acest obicei. Ele acordă o atenție deosebită fumatului în rândul tinerilor, având în vedere că 93 % dintre fumători încep să fumeze înainte de a împlini vârsta de 26 de ani.

Reglementarea produselor din tutun

Date fiind importanța comerțului transfrontalier cu produse din tutun și diferențele majore dintre legislațiile naționale, produsele din tutun trebuie reglementate la nivel european. Aceste norme protejează consumatorii de pe întreg teritoriul UE. Din mai 2016, Directiva privind produsele din tutun reglementează fabricarea, expunerea și vânzarea tutunului și a produselor asociate.

Alte activități ale UE

Cooperare internațională

UE colaborează și cu partenerii internaționali pentru a reduce consumul de tutun la nivel global. Țările UE, alături de Comisia Europeană, sunt membri activi ai Convenției-cadru a OMS pentru controlul tutunului (CCCT), un tratat internațional obligatoriu din punct de vedere juridic, al cărui obiectiv este să reducă efectele nocive ale consumului de tutun asupra sănătății și economiei. Conferințele părților la Convenție sunt organizate o dată la doi ani. În cadrul lor, membrii iau decizii, adoptă protocoale și publică orientări.

Campanii UE

Comisia a derulat mai multe campanii împotriva fumatului. Trei astfel de campanii s-au desfășurat la nivel european, însă din 2016 s-a pus accentul pe inițiativele naționale.