Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Okolje brez tobačnega dima

Po konzervativnih ocenah je v EU v letu 2002 zaradi izpostavljenosti tobačnemu dimu umrlo več kot 79 000 odraslih, med drugim 19 000 nekadilcev. 72 000 žrtev je bilo izpostavljenih doma, 7 300 pa na delovnem mestu.

V raziskavi Eurobarometer (3MB) iz marca 2009 se je 84 % vprašanih strinjalo s prepovedjo kajenja v pisarnah in drugih zaprtih delovnih prostorih, 79 % državljank in državljanov si je želelo restavracij brez dima, 61 % pa jih je podprlo prepoved kajenja v barih in lokalih.

Zaščita državljank in državljanov EU pred pasivnim kajenjem

S priporočilom Sveta iz leta 2009 sta se zaostrila zakonodaja za javne prostore brez tobačnega dima ter sodelovanje EU na področju nadzora nad tobakom.

Glede na poročilo o izvajanju iz leta 2013 je v 17 državah članicah EU veljala celovita zakonodaja o prepovedi kajenja. Najstrožjo ureditev imajo v Grčiji, na Irskem, Malti, Madžarskem, v Bolgariji in Španiji, saj tam velja popolna prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih, v javnih prevoznih sredstvih in na delovnem mestu, dovoljujejo le nekaj redkih izjem.

Pregled predpisov o prepovedi kajenja v EU

Evropska komisija je februarja 2013 objavila poročilo s pregledom izvajanja priporočila Sveta iz leta 2009 o okolju brez tobačnega dima. V poročilu ugotavlja:

  • Vse države EU so sprejele ukrepe za zaščito prebivalstva pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu, vendar se nacionalni ukrepi po obsegu in področju uporabe precej razlikujejo.
  • Zapletene predpise – predpise z izjemami – je v nekaterih državah EU posebej težko uveljavljati.
  • Med letoma 2009 in 2012 se je stopnja dejanske izpostavljenosti državljank in državljanov EU tobačnemu dimu zmanjšala (v barih in lokalih se je znižala s 46 % na 28 %, v restavracijah z 31 % na 14 %).
  • Belgija, Španija in Poljska so le nekatere od držav, v katerih je sprejetje celovite zakonodaje v kratkem času privedlo do znatnega upada izpostavljenosti tobačnemu dimu.
  • Učinki zakonodaje o prepovedi kajenja na zdravje so takojšnji in vključujejo zmanjšanje pojavnosti srčne kapi in izboljšanje zdravja dihal, gospodarski učinki predpisov pa so pozitivni ali nevtralni.

Z raziskavo Eurobarometer je bila ocenjena tudi dejanska stopnja izpostavljenosti v lokalih, kjer strežejo pijačo ali hrano. Po najnovejših podatkih (2017) se je dejanska stopnja izpostavljenosti dodatno znižala na 20 % v barih in pivnicah ter na 9 % v restavracijah.

Poročilo o pregledu predpisov o prepovedi kajenja v EU:

Priporočilo Sveta

Priporočilo Sveta o okolju brez tobačnega dima je bilo po posvetovanju in zakonodajnem postopku sprejeto 30. novembra 2009 ter države članice poziva k ukrepanju na treh področjih:

  • sprejetje in izvajanje zakonov za popolno zaščito državljank in državljanov pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih prostorih, javnih prevoznih sredstvih in na delovnem mestu v treh letih od sprejetja priporočila,
  • dodatni ukrepi za dopolnitev predpisov o okolju brez tobačnega dima, kot npr. zaščita otrok, spodbujanje prizadevanj za opustitev kajenja in slikovna opozorila na tobačnih izdelkih,
  • okrepitev sodelovanja na ravni EU z ustanovitvijo mreže nacionalnih kontaktnih točk za nadzor nad tobakom

Sporočila za medije

Povezani dokumenti