Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Pārskats

Endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītāji ir vielas, kas zināmos apstākļos var ietekmēt cilvēku un dzīvnieku hormonālo sistēmu. Endokrīnās sistēmas darbības traucējumi ir salīdzinoši jauns veids, kā tiek skatīts jautājums par ķīmisko vielu toksiskumu. Pēdējo gadu laikā zinātnieku aprindas un kompetentās iestādes visā pasaulē apspriež šo jautājumu un to, kā regulēt endokrīnās sistēmas darbības traucējumus. Ir panākts ievērojams progress — kā ES, tā starptautiskās organizācijās.

Tiesiskā regulējuma izstrāde

Pašreizējais stāvoklis

Biocīdu kritēriji ir publicēti, un tos piemēros no 2018. gada 7. jūnija.

Augu aizsardzības līdzekļu kritēriji ir publicēti, un tos piemēros no 2018. gada 10. novembra.

Papildu informācija