Mur għall-kontenut ewlieni
Public Health

Ħarsa ġenerali

L-interferenti endokrinali huma sustanzi kimiċi li taħt kundizzjonijiet speċifiċi jistgħu jkollhom impatt fuq is-sistema ormonali tal-bnedmin u l-annimali. L-interferenza endokrinali hi mod relattivament reċenti kif inħarsu lejn it-tossiċità tas-sustanzi kimiċi. Fis-snin reċenti, il-komunità xjentifika u l-awtoritajiet mad-dinja kollha ddiskutew dwar dan is-suġġett u kif jista’ jiġi regolat. Inkiseb progress sinifikanti, kemm fl-UE kif ukoll f’organizzazzjonijiet internazzjonali.

Niżviluppaw qafas leġiżlattiv

Sitwazzjoni attwali

Il-kriterji dwar il-prodotti bijoċidali huma ppubblikati u se japplikaw mis-7 ta’ Ġunju 2018.

Il-kriterji dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti huma ppubblikati u se japplikaw mill-10 ta’ Novembru 2018.

Informazzjoni relatata