Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Преглед

Нарушителите на функциите на ендокринната система са вещества, които при определени условия могат да окажат въздействие върху хормоналната система на хора и животни. Нарушаването на функциите на ендокринната система е сравнително нов начин за разглеждане на въпроса за токсичността на химикалите. В последните години научната общност и компетентните органи по света обсъждат този въпрос и начините за регулиране на нарушаването на функциите на ендокринната система. Бе постигнат значителен напредък — както в ЕС, така и в международни организации.

Разработване на законодателна рамка

Актуално състояние

Критериите за биоцидите са публикувани и са в сила от 7 юни 2018 г.

Критериите за продуктите за растителна защита са публикувани и са в сила от 10 ноември 2018 г.

Информация по темата