Направо към основното съдържание
Public Health

Преглед

Нарушителите на функциите на ендокринната система са вещества, които при определени условия могат да окажат въздействие върху хормоналната система на хора и животни. Нарушаването на функциите на ендокринната система е сравнително нов начин за разглеждане на въпроса за токсичността на химикалите. В последните години научната общност и компетентните органи по света обсъждат този въпрос и начините за регулиране на нарушаването на функциите на ендокринната система. Бе постигнат значителен напредък — както в ЕС, така и в международни организации.

Разработване на законодателна рамка

Актуално състояние

Критериите за биоцидите са публикувани и са в сила от 7 юни 2018 г.

Критериите за продуктите за растителна защита са публикувани и са в сила от 10 ноември 2018 г.

Информация по темата

Latest updates