Gå til hovedindholdet
Public Health

Oversigt

Hormonforstyrrende stoffer er kemikalier, der under visse omstændigheder kan påvirke mennesker og dyrs hormonsystemer. Hormonforstyrrende virkninger er en forholdsvis ny måde at anskue kemikaliers giftighed på. I de seneste år har forskere og myndigheder i hele verden drøftet dette spørgsmål, og hvordan det skal reguleres. Der er gjort betydelige fremskridt, både i EU og i internationale organisationer.

Fælles lovgrundlag

Status

Kriterierne for biocidholdige produkter offentliggøres og gælder fra den 7. juni 2018.

Kriterierne for plantebeskyttelsesmidler offentliggøres og gælder fra den 10. november 2018.

Se også