Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Ocena uspešnosti zdravstvenih sistemov je bistvena za razumevanje delovanja teh sistemov, torej tudi za njihovo izboljšanje. Gre za kompleksen proces, ki vključuje statistične meritve, poglobljene analize in razvoj praktičnih ukrepov. Zanesljivo oceno uspešnosti zdravstvenih sistemov (HSPA) dosežemo s skupnimi prizadevanji različnih akterjev, denimo snovalcev politik, statističnih zavodov, raziskovalcev, izvajalcev zdravstvenih storitev in pacientov.

Ocena uspešnosti zagotavlja zanesljiv pristop k oblikovanju politike na podlagi dokazov. Uporablja se lahko tudi kot strateški okvir za izvajalce zdravstvenih storitev pri spremljanju napredka in oceni najboljših praks, saj omogoča povezovanje zdravstvenih rezultatov strategij in funkcij zdravstvenega sistema.

Poleg tega zagotavlja preglednost in objektivne dokaze, ki omogočajo prevzemanje odgovornosti do državljanov. Dobro poznavanje delovanja zdravstvenih sistemov je tudi prvi pogoj za pripravo učinkovitih izboljšav v korist pacientov.

Strokovna skupina

Evropska komisija je ustanovila strokovno skupino za ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih sistemov, da bi državam EU zagotovila forum za izmenjavo izkušenj na tem področju in z opredelitvijo orodij in metodologij pri razvoju ocenjevanja uspešnosti zdravstvenih sistemov podprla nacionalne snovalce politik. Mednarodne organizacije, kot sta Svetovna zdravstvena organizacija in OECD, dejavno prispevajo k delu strokovne skupine.

Letni obseg dela skupine določajo prednostna področja, ki se vsako leto osredotočajo na opredelitev orodij in metodologij za oceno posameznega področja, npr. kakovost oskrbe, integrirana oskrba in osnovno zdravstveno varstvo.

Strokovna skupina podpira prilagojene dejavnosti v državah, ki si prizadevajo za bolj poglobljeno oceno uspešnosti zdravstvenih sistemov na nacionalni ravni. Večji poudarek želi nameniti vprašanju uspešnosti zdravstvenih sistemov in s tem boljšemu oblikovanju politike.

expertgp_strands.jpg

Poročila strokovne skupine

Sorodne informacije