Glavni sadržaj
Public Health

Procjena uspješnosti zdravstvenih sustava ključna je za razumijevanje, a time i poboljšavanje njihova rada. Riječ je o kompleksnom procesu koji podrazumijeva statistička mjerenja, duboke analize i razvoj praktičnih mjera. Dobra procjena uspješnosti zdravstvenih sustava (HSPA) postiže se zajedničkim djelovanjem različitih sudionika, uključujući oblikovatelje politika, statističke institute, istraživače, pružatelje zdravstvene skrbi i pacijente.

HSPA pruža kvalitetan pristup oblikovanju politika utemeljen na dokazima. Budući da povezuje rezultate u zdravstvu sa strategijama i funkcijama zdravstvenog sustava, može poslužiti i kao strateški okvir pružateljima zdravstvenih usluga za praćenje napretka i procjenu najboljih praksi.

Nadalje, dobra procjena uspješnosti omogućuje transparentnost i daje objektivne dokaze čime se osigurava odgovornost prema građanima. Dobro poznavanje načina na koji rade zdravstveni sustavi preduvjet je za stvaranje učinkovitih poboljšanja za dobrobit pacijenata.

Stručna skupina

Europska komisija osnovala je stručnu skupinu za procjenu uspješnosti zdravstvenih sustava kako bi državama članicama EU-a omogućila forum za razmjenu iskustava u tom području i pružila potporu nacionalnim oblikovateljima politika identificiranjem alata i metodologija za razvoj HSPA-e. Međunarodne organizacije poput WHO-a i OECD-a proaktivno doprinose radu Stručne skupine.

Svake godine rad skupine usmjeren je na prioritetna područja s naglaskom na identificiranje alata i metodologija za procjenu godišnje tematike, npr. kvalitete skrbi, integrirane skrbi i primarne skrbi.

Stručna skupina podržava prilagođene aktivnosti u zemljama koje žele temeljito ocijeniti uspješnost na nacionalnoj razini. Također nastoji usmjeriti političku pozornost na pitanje HSPA-e kako bi njezini rezultati mogli pridonijeti oblikovanju dobre politike.

expertgp_strands.jpg

Izvješća stručne skupine

Povezane informacije