Siirry pääsisältöön
Public Health

Terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arviointi antaa tietoa järjestelmien toiminnasta ja auttaa löytämään keinoja niiden tehostamiseen. Arviointi on monimutkainen prosessi, johon kuuluu tilastollisia mittauksia, perusteellisia analyyseja ja käytännön toimien kehittämistä. Perusteellisessa terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arvioinnissa hyödynnetään eri toimijoiden yhteistyötä. Yhteisiin toimiin osallistuvat mm. poliittiset päätöksentekijät, tilastolaitokset, tutkijat, terveydenhuollon palveluntarjoajat ja potilaiden edustajat.

Terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arviointi tarjoaa vahvan näyttöön perustuvan lähestymistavan päätöksentekoon. Se toimii myös terveydenhuollon tarjoajien strategisena kehyksenä, jonka avulla seurataan edistymistä ja arvioidaan parhaita käytäntöjä, sillä siinä yhdistetään terveydenhuollon tulokset terveydenhuoltojärjestelmän strategioihin ja toimintoihin.

Lisäksi suorituskyvyn arvioinnilla lisätään terveysjärjestelmien läpinäkyvyyttä ja objektiivista näyttöä niistä. Terveysjärjestelmien toiminnan tuntemus on edellytys potilaita hyödyttävien parannusten aikaansaamiselle.

Asiantuntijaryhmä

Euroopan komissio on perustanut terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arvioinnin asiantuntijaryhmän, joka tarjoaa EU-maille tilaisuuden alaan liittyvien kokemusten vaihtamiseen. Lisäksi ryhmä tukee kansallisia päätöksentekijöitä sellaisten välineiden ja menetelmien kehittämisessä, joita tarvitaan terveydenhuoltojärjestelmien arvioinnissa. Kansainväliset järjestöt, kuten WHO ja OECD, osallistuvat aktiivisesti ryhmän toimintaan.

Ryhmän vuotuinen työohjelma koostuu painopistealueista. Sen kehittämillä välineillä ja menetelmillä arvioidaan joka vuosi eri aihetta, esimerkiksi hoidon laatua, integroituja hoitopalveluita tai perusterveydenhuoltoa.

Asiantuntijaryhmä tukee räätälöityjä toimia maissa, jotka ovat kiinnostuneet terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arvioinnin syventämisestä kansallisella tasolla. Se pyrkii myös kiinnittämään poliittisten päättäjien huomion terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn arvioimiseen ja siten edistämään viisasta päätöksentekoa.

expertgp_strands.jpg

Asiantuntijaryhmän raportit

Lisätietoja: