Přejít na hlavní obsah
Public Health

Přehled

Ukazatele jakožto měřítka úspěšnosti plnění daného cíle (stanoveného například v rámci určité politiky) mohou být kvantitativní nebo kvalitativní povahy. Umožňují nám analyzovat a porovnávat výsledky napříč skupinami obyvatelstva nebo geografickými oblastmi. Mohou také posloužit při určování politických priorit.

Evropská komise zveřejňuje různé soubory zdravotnických ukazatelů na základě spolehlivých a srovnatelných údajů. Tyto ukazatele jsou nezbytné pro vypracování strategií a politik, jež mají zlepšit zdravotní stav obyvatel Evropy, a pro zajištění monitoringu jejich provádění.

Ukazatele zdraví v EU

Cílem Komise je získat srovnatelné a spolehlivé údaje o zdraví a chování ve vztahu ke zdraví, onemocněních a systémech zdravotní péče za pomoci nástrojů, jako je např. cyklus Zdravotní stav v EU. Tyto údaje se musí zakládat na společných zdravotních ukazatelích EU, u nichž byly předem dohodnuty jejich definice, způsob shromažďování a použití. Zdroje těchto ukazatelů:

Údaje o zdraví v EU

Údaje o zdraví v EU zahrnují jednak administrativní zdravotní údaje, jednak údaje získané ze zdravotních nebo sociálních průzkumů.

Jelikož údaje musí být srovnatelné, je zásadní používat konzistentní mezinárodně platné klasifikační systémy, jakož i společné definice a pojmy.

Odborná skupina pro údaje o zdraví

Odborná skupina pro údaje o zdraví (EGHI) je poradní skupina pro tvorbu politik vycházejících z prokázaných poznatků, kterou tvoří zástupci členských států EU, zemí Evropského hospodářského prostoru, případných budoucích členských zemí EU a mezinárodních organizací.

Společná akce týkající se zdravotnických informací

Společná akce týkající se zdravotnických informací (InfAct) byla zahájena 28. března 2018. Akce InfAct usnadní rozvoj udržitelné infrastruktury pro zdravotnické informace EU, jelikož zlepší dostupnost srovnatelných, průkazných a relevantních zdravotnických údajů a informací o výkonnosti systémů zdravotní péče.