Skip to main content
Public Health

Evropské základní zdravotní ukazatele (ECHI)

Evropské základní zdravotní ukazatele (ECHI), dříve nazývané zdravotní ukazatele Evropského společenství, jsou výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi zeměmi EU a Evropskou komisí. Na základě tří projektů ECHI (1998–2001, 2001–2004, 2005–2008) financovaných z programů EU pro oblasti zdraví byl vytvořen první seznam ukazatelů ECHI. Cílem bylo poskytovat srovnatelné zdravotní informace a poznatky pro účely monitorování zdraví na úrovni EU.

Na základě společné akce týkající se monitorování zdravotnických ukazatelů Evropského společenství (ECHIM) byl sestaven užší seznam 88 zdravotních ukazatelů roztříděných podle jednotlivých politických oblastí. V roce 2017 byly tyto ukazatele přezkoumány v rámci projektu BRIDGE-Health (Bridging Information and Data Generation for Evidence-based Health Policy and Research). Pro více než 60 z nich byly zavedeny definice a mechanismy sběru údajů. Ty jsou v případě potřeby tříděny podle pohlaví, věku, sociálně-ekonomického postavení a regionu. Ukazatele ECHI lze rozdělit do skupin uvedených níže v tabulce:

Skupina

Příklady

Demografická a socioekonomická situace

Počet obyvatel, porodnost, celková nezaměstnanost

Zdravotní stav

Dětská úmrtnost, HIV/AIDS, zranění v důsledku silničních nehod

Zdravotní determinanty

Kouření, spotřeba/dostupnost ovoce

Zdravotní péče: zdravotnické služby

Očkování dětí, nemocniční lůžka, výdaje na zdravotnictví

Zdravotní péče: podpora zdraví

Politiky v oblasti zdravé výživy

Ukazatele se pohybují na pomezí politických otázek a datových souborů. Odrážejí politický zájem a nabízejí vybraný soubor možností, které lze vypočítat. Z těchto důvodů Evropská komise pracuje rovněž s dalšími evropskými zdravotnickými ukazateli, které nejsou součástí systému ECHI, ale jsou pro zúčastněné strany v oblasti zdraví přesto užitečné.

Datový nástroj ECHI

Datový nástroj ECHI poskytuje údaje jak o ukazatelích ECHI, tak o dalších evropských zdravotních ukazatelích. Tyto údaje jsou dostupné v různých formátech: od spojnicového nebo pruhového grafu k mapám nebo tabulkám. Lze z nich vytvořit obrázek či je stáhnout jako datový soubor. Nástroj umožňuje vybrat více ukazatelů najednou.

Související dokumenty

Hodnocení dopadu zdravotních ukazatelů Evropského společenství (ECHI) a jejich využití členskými státy (srpen 2013):