Přejít na hlavní obsah
Public Health

Hlavním zdrojem srovnatelných údajů EU je statistický úřad Evropské unie Eurostat. Zdravotnické údaje vycházejí z rámcového nařízení o statistikách v oblasti zdraví a odvozených právních předpisů. Zdravotnické údaje EU mohou být ve velmi specifických případech doplněny o další zdroje.

Eurostat – hlavní zdroj zdravotnických údajů EU

Eurostat poskytuje dva druhy zdravotnických údajů: administrativní údaje, např. statistiky o příčinách úmrtí, a subjektivní údaje z evropského dotazníkového šetření o zdravotním stavu (EHIS) nebo minimálního evropského zdravotního modulu (MEHM) průzkumu EU-SILC. Zahrnuta jsou tato témata:

  • zdravotní stav
  • zdravotní determinanty
  • výdaje na zdravotní péči
  • zdroje a činnosti v oblasti zdravotní péče
  • příčiny úmrtí
  • bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Údaje Eurostatu o zdraví často doplňují další statistiky EU týkající se sociálních údajů, údajů o populaci a kvalitě života. Statistiky EU, které jsou zpracovány na základě administrativních údajů, se většinou třídí podle pohlaví a věkových skupin.

Údaje z průzkumů se třídí podle sociálně-ekonomického statusu, např. stupně vzdělání a příjmu, typu hospodářské aktivity, míry urbanizace apod. Některé statistiky EU se také rozdělují podle regionální nebo městské úrovně.

Útvary Komise – další zdroj zdravotnických údajů EU

Agentury EU – další zdroj údajů EU týkajících se zdravotnictví

Důležité databáze

Mezinárodní klasifikace

Systémy klasifikace jsou nástroje, které umožňují harmonizovat způsob, jakým se data zaznamenávají, a obdržet tak srovnatelné údaje. Na základě systémů klasifikace lze sestavovat užší výběry. Evropská komise tyto klasifikace využívá ke shromažďování vysoce kvalitních a harmonizovaných údajů.

Hlavní systémy klasifikace

Další systémy klasifikace