Ugrás a fő tartalomra
Public Health

Áttekintés

A mutatók mennyiségi vagy minőségi mérőszámok, melyek azt jelzik, milyen közel állunk egy kitűzött cél (szakpolitikai eredmény) eléréséhez. A segítségükkel népességcsoportok vagy földrajzi területek szerint megvizsgálhatjuk és összehasonlíthatjuk az adott cél tekintetében elért eredményeket, de a szakpolitikai prioritások meghatározásához is hasznosak lehetnek.

Az Európai Bizottság megbízható és összehasonlítható adatokon alapuló különböző egészségügyi mutatókat tesz közzé, amelyek elengedhetetlenek az európaiak egészségének javítását célzó stratégiák és szakpolitikák kidolgozásához, illetve végrehajtásuk nyomon követéséhez.

Az Európai Unió egészségügyi mutatói

A Bizottság szakpolitikai céljai közé tartozik, hogy összehasonlítható és megbízható adatokkal szolgáljon az egészséggel, az egészségtudatos magatartással, a betegségekkel és az egészségügyi rendszerekkel kapcsolatban, olyan eszközök segítségével, mint Az Egészségügyi helyzet az Európai Unióban tudásciklus. Ezeknek az adatoknak általánosan elfogadott meghatározásokon, adatgyűjtési és felhasználási módokon alapuló, egységes uniós egészségügyi mutatókra kell épülniük. Ezek forrásai a következők:

Uniós egészségügyi adatok

Az uniós egészségügyi adatok az egészségügyi nyilvántartások adataiból, illetve az egészségügyi és társadalmi felmérésekből származó adatokból állnak össze.

Az adatok összehasonlíthatósága érdekében elengedhetetlen az egységes fogalmakon és fogalommeghatározásokon alapuló, nemzetközi viszonylatban egyeztetett osztályozási rendszerek alkalmazása.

Egészségügyi tájékoztatással foglalkozó szakértői csoport

Az egészségügyi tájékoztatással foglalkozó szakértői csoport (EGHI) a tényadatokon alapuló szakpolitikai döntéshozatalt előmozdító tanácsadó szerv, mely az uniós tagállamok, az Európai Gazdasági Térség országai, tagjelölt és potenciális tagjelölt országok, valamint nemzetközi szervezetek által delegált képviselőkből áll.

Az egészségügyi tájékoztatásra irányuló együttes fellépés

Az egészségügyi tájékoztatásra irányuló együttes fellépés (InfAct) 2018. március 28-án indult. Az InfAct elősegíti a fenntartható uniós egészségügyi tájékoztatási infrastruktúra kialakítását azáltal, hogy javítja az összehasonlítható, megbízható és a szakpolitikai döntések szempontjából releváns egészségügyi adatok, illetve az egészségügyi rendszerek teljesítményére vonatkozó információk elérhetőségét.